Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Christopher W.Moore – Arabuluculuk Süreci

14/08/2018
Güncelleştirilmiş, Arabuluculuk Yazın Klasiği Neredeyse 30 yıldan bu yana anlaşmazlık çözümü uygulayıcıları, üniversite öğretim elemanları ve öğrenciler alandaki en kapsamlı rehber olarak Arabuluculuk Süreci“ne başvurmaktadır. Arabuluculuk üzerine y... Devamını Oku

AVRUPA ARABULUCULAR DAVRANIŞ (ETİK) KURALLARI

14/08/2018
Arabuluculara ilişkin Avrupa etik kuralları, bireysel arabulucuların, kendi sorumlulukları altında, uymayı gönüllü olarak taahhüt edebilecekleri bazı ilkeler koymaktadır. Etik kurallar, medenî hukuk ve ticaret hukuku uyuşmazlıklarında başvurulan her ... Devamını Oku

TEMEL ARABULUCULUK EĞİTİMİ KATILIMCI KİTABI

14/08/2018
Bu Katılımcı Kitabı, temel arabuluculuk eğitimine katılacak olan olan arabulucu adayları için, “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi, CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komis... Devamını Oku

ARABULUCULUKTAN YARARLANACAKLAR İÇİN REHBER – E-KİTAP

14/08/2018
Bu kitap, arabuluculuktan faydalanacaklar için arabuluculuğu anlatmaktadır. Bu kitap, konuya ilgi duyanların yanı sıra, aralarında uyuşmazlık veya muhtemel uyuşmazlık bulunan ve arabuluculuğu duymuş, üzerinde düşünen veya arabuluculuğa yönlendiril... Devamını Oku

MAHKEME TEMELLİ ARABULUCULUK HİZMETLERİ EL KİTABI

14/08/2018
Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri El Kitabı, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Bu el kitabı, proje paydaşları, pilot hâkimler, pilot adliye personeli, arabulucular, arabu... Devamını Oku

ARABULUCULUKTA ETKİLİ TARAF VEKİLLİĞİ UYGULAYICI REHBERİ

14/08/2018
Arabuluculuk, dünyada yaygın olarak kullanılan uyuşmazlık çözümü yöntemlerinden biridir. Tüm dünyada arabuluculuk sistemlerinin uygulanması ve hızla gelişmesi, farklı kültürel, geleneksel ve yargı sistemlerinde ortak kabul edilebilir bir çözüm yol... Devamını Oku

ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ – 2018

14/08/2018
ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ - 2018... Devamını Oku

7036 S İş Mahkemeleri Kanunu Uyarınca Zorunlu Arabuluculuk Faaliyetlerinde Tutanaklar

14/08/2018
7036 Sayılı Aarabuluculuk Kanunu 3. Maddesi uyarınca dava şartı olarak işçilik alacaklarında ve işe iade davalarında zorunlu arabuluculuk işlemleri için ekte sunulan örnek dosyaları kullanarak arabulucuya müracaat edilmesi işlemlerinden başlayarak, a... Devamını Oku

UYUŞMAZLIK ANALİZİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

13/08/2018
Sosyal Psikoloji, Grup Davranışlarını Çözümleme İle Sorun Çözme Becerileri ve Uyuşmazlık Analizi ve Uyuşmazlık Çözümünde Uygulanacak Yöntemler   UYUŞMAZLIK NEDİR? Uyuşmazlık sözcüğü birçok dilde olduğu gibi bizim dilimizde de olumsuz bi... Devamını Oku