İnşaat Hukuku, karmaşık hukuki ilişkiler ve teknik süreçlerden oluşur.

İnşaata ilişkin tüm bu süreçler farklı hukuk kuralları ile temas eden uyuşmazlıklara ve ilişkilere temas edebilmektedir.

İnşaatın planlanmasından başlamasına, yapımından sonuçlanmasına kadar tüm süreçlere ilişkin hukuk kuralları ve bu uyuşmazlıklara ilişkin ihtiyaç bulunan çözüm yöntemleri tarafımızdan incelenerek uyarlanmakta ve sonuçları yardım sunularak uygulanmaktadır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Yap-İşlet Sözleşmeleri, Kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, Taşeron (Alt Yüklenicilik) Sözleşmeleri, Lisans Anlaşmaları, İmalat-Yapım Sözleşmeleri, Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi, İnşaat Ruhsatı ve İskan Ruhsatı Sorunları, Proje ve Hizmet Sözleşmeleri, Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri, Gecikme nedeniyle cezai şart ve sözleşmenin feshi işlemleri, Zamanında bitirilmeyen inşaat nedeniyle kullanılabilecek hakların tespiti ve kullandırılması, Ayıplı İmalat nedeniyle kullanılabilecek haklar, Edimin İfasının İmkansızlığı halinde yapılması gereken işlemler, fiili durum tespiti vb tüm inşaat aşamaları ve ilişkileri ile imalat-yapım aşamalarındaki hukuki sorunların analizi ve çözümü için zorunlu teknik inşaat bilgisi desteğinde hukuki yardım sağlanmaktadır.