İdare Hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Vergi dairelerince tanzim edilen işlemler, kamu idareleri tarafından tesis edilen işlemlerden doğan uyuşmazlıklar, idari para cezaları gibi konularda yargı yolu olarak idari yargı görevlendirilmiş olup davaların Vergi ve İdare Mahkemelerinde açılması gerekmektedir.

İdari yargı alanında örnek davalar;

1-      İdari Para Cezaları

* Vergi (Vergi İdarelerince Uygulanan İdari Cezalar)

* Gümrük (Gümrük İdarelerince Uygulanan İdari Cezalar,

* Bankacılık (Bddk Ve Tmsf Tarafından Uygulanan İdari Cezalar) Sigortacılık (Sdk Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)

* Sermaye Piyasası (Spk Tarafından Uygulanan İdari Cezalar,

* Enerji Ve Madencilik (Epdk Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)

* Spor Faaliyetleri (Tff, Tbf, Tvf Ve Diğer Kurumlar Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)

* Sosyal Güvenlik (Sgk Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)

* Kültür Ve Tabiat Varlıkları (Ktvkk Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)

* Kamu İhaleleri (Kik Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)

* Radyo Televizyon Uygulaması (Rtük Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)

* Telekomünikasyon Uygulaması (Tidb Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)

* Diğer Bakanlık, Kurum Ve Kuruluşlarca Uygulanan İdari Cezalar

 2- Tam Yargı Davaları

* Maddi – Manevi Tazminat Davaları

* Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davaları

* Kusursuz Sorumluluktan Kaynaklanan Dava

 

 3- İptal Davaları

* Görevden Uzaklaştırma,

* Memuriyetten İhraç,

* Sınav Sonuçları,

* Disiplin Cezası,

* Atama – Atamama,

* Nakil Ve Görev Değişikliği,

* Unvan Değişikliği,