Aile hukuku, kişilerin evlilik ve bu evliliklerinden doğan çocukları ile aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Aile hukukunun başlıca konuları; nişanlanma, evlenme, evlenme akdinin şartları ve hükümleri, boşanmanın şartları ve sonuçları, mal rejimlerinin sözleşme altına alınması, değiştirilmesi ve sona erdirilmesi, aile konutu işlemleri, soybağının tesisi ve nüfus kaydına işlenmesi, evlat edinme işlemlerinin yerine getirilmesi ve hüküm altına alınması, velayet, nafaka, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Bu kapsamda hukuki yardım sunulan alanlar şu başlıklar altında sıralanabilir;

AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN’DAN DOĞAN DAVALAR

* Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi, Tanınması

* Nesebin Reddi, Düzeltilmesi, Babalık Davaları

* İsim Ve Yaş Düzeltme Davaları

* Kazai Rüşt Davaları

* Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları

* Eşya Tespiti Ve Ayrılması

* Boşanma Davaları

– Anlaşmalı Boşanma

– Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

* Evliliğin İptali Davaları

– Mutlak Butlan Davaları

– Nıspi Butlan Davaları

* Nafaka Davaları

– Yoksulluk Nafakası

– İştirak Nafakası

– Yardım Nafakası

* Tazminat Davaları

– Maddi Tazminat

– Manevi Tazminat

* Velayet Davaları

* Vesayet Davaları

* Evlat Edinme Davaları

* Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar

* Aile Hukukundan Doğan Diğer Davalar

* Yabancılarla Evli Olan Çiftler İçin Danışmanlık Hizmetleri

* Yabancı Ülkede Boşanmak İsteyenler İçin Hukuki Danışmanlık