SPORTİF UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE

GÖREV ALAN ORGANLARIN STATÜSÜ

 A. Ortak Hükümler

S1        Sportif uyuşmazlıkların tahkim ve uzlaştırma yoluyla çözümlenmesini sağlamak üzere iki organ oluşturulmuştur:

  • Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (Konsey)
  • Spor Tahkim Mahkemesi (CAS).

Bir federasyonun, birliğin veya diğer bir sportif kuruluşun taraf olduğu uyuşmazlıklar, ancak söz konusu sportif kuruluşun statü veya tüzüğünde veya özel bir anlaşma ile öngörüldüğü takdirde bu Kod hükümleri çerçevesinde tahkim yoluyla çözümlenir.

Konsey’in ve CAS’ın merkezi, İsviçre, Lozan’dadır.

 

Tamamı için ekli metni indiriniz.

[1] CAS kuralları, Fransızca metni esas alınarak tercüme edilmiştir.

EKLER: İNDİR