Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 Aralık 2018 tarihli 73/198 sıralı 62. Genel Kurul Toplantısında aldığı aşağıda yazılı karar içeriğine uygun biçimde ;

Uluslararası ticaret hukukunun kademeli uyumlaştırılması ve birleştirilmesinin daha da geliştirilmesi ve bu hususta, özellikle de gelişmiş ülkelerde yaşayanlar olmak üzere, tüm insanların uluslararası hukukun kapsamlı bir biçimde gelişme göstermesine ilişkin menfaatlerinin göz önünde bulundurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonunu kuran 17 Aralık 1966 tarihli ve 2205 (XXI) sayılı kararını hatırlatarak,
Uluslararası Ticari Uzlaşma Model Yasasının Komisyon1tarafından kabul edildiğini ve 4 Aralık 1980 tarihli 35/52 sayılı kararında tavsiye ettiği Uzlaşma Kuralları Komisyonu ile birlikte, Model Kanunun, uluslararası ticari ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların adil ve etkili bir şekilde çözümlenmesi için uyumlu bir hukuki çerçevenin oluşturulmasına büyük katkılar sağlayacağı kanaatini ifade ettiği 19 Kasım 2002 tarih ve 57/18 sayılı kararını da ayrıca hatırlatarak,
Arabuluculuğun uluslararası ticari ilişkiler bağlamında doğan uyuşmazlıkların dostane çözümünde bir yöntem olarak arz ettiği önemi teyit ederek,
Milletlerarası arabuluculuk uzlaşma anlaşmalarının icrasına ilişkin bir sözleşmenin farklı hukuki, sosyal ve ekonomik sistemlere sahip Devletlerce kabul edilmesinin, uluslararası arabuluculuk üzerine mevcut olan hukuki çerçeveyi tamamlayacağına ve uyumlu uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanarak,
Komisyonun eş zamanlı olarak milletlerarası arabuluculuk uzlaşma anlaşmalarının icrasına İlişkin bir sözleşme hazırlanmasına ve Uluslararası Ticari Uzlaşma Model Kanununun tadiline ilişkin kararının farklı yargı mercilerinde farklı arabuluculuk deneyimlerine uyum sağlama ve ilgili Devletlerin belgelerden herhangi birisini kabul edebilmeleri hususunda bir beklenti yaratmaksızın, Devletlere milletlerarası arabuluculuk uzlaşma anlaşmalarının icrasına ilişkin anlaşmalarının sınır aşırı uygulamasına ilişkin tutarlı standartlar sağlama amacını güttüğünü kaydederek,
Sözleşme taslağının dikkatle hazırlandığını ve sözleşme taslağının hükümetlerarası ve sivil toplum örgütleri ile birlikte Hükümetlerle yapılan istişarelerden istifade ettiğini memnuniyetle belirterek,
Komisyonun elli birinci oturumda aldığı, sözleşme taslağının değerlendirilmesi için Genel Kurula iletilmesine ilişkin kararını dikkate alarak,
Sözleşme taslağının Komisyon tarafından onaylandığını memnuniyetle dikkate alarak,
Singapur Hükümetine, Singapur Sözleşmesi’nin imza törenine ev sahipliği yapma teklifine ilişkin memnuniyetini bildirerek,
1. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonuna, milletlerarası arabuluculuk uzlaşma anlaşmalarının icrasına ilişkin sözleşme taslağını hazırlamasından dolayı teşekkür eder,
2. Mevcut kararın ekinde bulunan Milletlerarası Arabuluculuk Uzlaşma Anlaşmalarının İcrasına İlişkin BM Sözleşmesini kabul eder;
3. 7 Ağustos 2019 tarihinde Singapur’da Sözleşme’nin imzaya açılması töreni düzenlenmesine izin verir ve Sözleşme’nin “Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi” olarak anılmasını tavsiye eder,
4. Uluslararası anlaşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilmesini arzu eden Hükümetlere ve bölgesel ekonomik entegrasyon örgütlerine, Sözleşmeye taraf olmayı göz önünde bulundurmaları çağrısında bulunur.” 

kararı çerçevesinde 7 Ağustos 2019 tarihinde Singapur’da Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 46 ülke tarafından uluslararası Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Akabinde Armenia (Ermenistan) , Chad (Çad) , Ecuador (Ekvator), Gabon (Gabon) ve GuineaBissau Eylül sonunda bu sözleşmeyi imzalamış olup halen 51 ülke tarafından imzalanmış bulunmaktadır. 

Aşağıdaki linklerden Singapore Arabuluculuk Sözleşmesinin Türkçe ve İngilizce metinlerini bulabilirsiniz. 

Milletlerarası Arabuluculuk Uzlaşma Anlaşmalarının İcrasına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi EN

Milletlerarası Arabuluculuk Uzlaşma Anlaşmalarının İcrasına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi TR