Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi, “Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin 21 Mayıs 2008 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Yönergesi” adıyla 24 Mayıs 2008 tarihli Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanarak 13 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Arabuluculuk Yönergesinde Üye Devletlerin, 2008/52 sayılı bu yönergeyi 21 Mayıs 2011 tarihine kadar iç hukuklarına aktarmalarını öngörmektedir.

Yönerge (Direktif) metninin Türkçe ve İngilizce metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2008/52/EC AB PARLAMENTOSU VE AB KONSEYİ ARABULUCULUK DİREKTİFİ TÜRKÇE METİN

2008/52/EC AB PARLAMENTOSU VE AB KONSEYİ ARABULUCULUK DİREKTİFİ İNGİLİZCE METİN