30 Eylül 2019 tarihinde T.B.M.M. ne sunulan bir yasa teklifi ile Adalet Bakanlığının 2019 Mayıs ayında yayınladığı Yargı Reformu Strateji Belgesinde (buradan okuyabilirsiniz) yer alan hususlarda Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması için süreç başlatılmıştır.

Bu yasa teklifinde öne çıkan başlıklar şunlar olmuştur;

1- Hukuk Mesleği nitelendirmesi yolu ile Avukat, Hakim, Savcı ve Noter olabilmek için mesleğe başlangıç yapılmasının şartı olarak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı adı altında bir düzenleme getirilmesi teklif edilmektedir. Düzenlemeye göre yasanın yürürlüğe girdikten sonra hukuk fakültelerine kayıt yaptıranlar, mezun olduktan sonra bu meslekleri icra edebilmek için öncelikle ÖSYM tarafından yılda en az bir kez yapılacak, en az yüzelli ve beş şıklı çoktan seçmeli soru dan oluşacak bir yazılı sınavı yüz üzerinden yetmiş alarak geçmek zorunda kalacaklardır.

İdari Yargıç olabilmek için İdari Yargı Ön Sınavına da ikinci bir yol olarak bu sınav benzeri ve alan konuları farklı olan bir sınava katılmak ve en az yüz üzerinden yetmiş alarak başarılı olmak gerekecek olup bu sınavda en az iki yılda bir kez aynı şekilde ÖSYM tarafından yapılacaktır.

2- İdari yargıç adayı olabilmek için 2.7.2018 tarihinde yapılan değişiklik ile mezuniyete ilişkin getirilen ” …bakanlığın belirleyeceği diğer alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak..” şartı kaldırılarak yeniden hukuk fakültesinden mezun olmak veya “…hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında..” şeklinde değiştirilmektedir.

3- Getirilen düzenleme ile İdari yargı alanında da video konferans yolu ile duurşma icrası yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır.

4- CMK 102 maddesine getirilen ek düzenlemeler ile tutukluluk süresi soruşturma evresinde sınırlandırılmıştır. Ağır Ceza Mahkemesi görevine giren işlerde bir yıl, girmeyen işlerde 6 ay tutukluluk süresi sınır olarak belirlenmektedir. TCK ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölüm ile Terörle Mücadele kapsamındaki suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından bu süre bir yıl altı ay olarak öngörülmektedir.

5-  Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçların dışında kalan suçlarda C.Savcısına üst sınırı iki yıl veya daha az olan suçlarda yeterli suçların varlığına rağmen kamu davası açılmasının beş yıla kadar ertelenmesine karar verebileceği düzenlenmektedir.

6- Seri Yargılama Usulü adı altında yeni bir yargılama usulü getirilmektedir.

7- Bazı suçlarda istinaf sonrası temyiz imkanı getirilmektedir.

Yasa teklifinin tam metni için tıklayınız.