UYAP Hesabına e-Haciz

Ankara Barosuna kayıtlı bir avukatın UYAP hesabı olarak kullanılan hesabına e-haciz uygulanması karşısında başvurduğu Ankara 6. Vergi Mahkemesi 18.09.2018 tarih ve 2018/1109 K sayılı kararı ile ” Avukatın UYAP hesabı olarak kullandığı banka hesabı üzerine Vergi Dairesinin e-Haciz koyamayacağına, bu hesabın mesleki faaliyete ait olması nedeniyle hesapta bulunan paraların sadece avukata ait olmadığı, müvekkillerine de ait olduğu gerekçesi ile  dava konusu e-haciz işleminin iptaline karar vermiştir.

Kararın tam metni için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

VERGİ M K – ANKARA – UYAP HESABINA E-HACİZ UYGULANAMAZ