Strazburg, 23 Kasım 2007
Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE)
Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyinin (CCJE), toplum yararına çalışan Yargı Kurulları hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin dikkatine sunduğu 10(2007) sayılı Görüşü
Bu Görüş CCJE tarafından 8. toplantısında (Strazburg, 21-23 Kasım 2007) kabul edilmiştir.

Metin ekte sunulmaktadır.

EKLER : İNDİR