Strazburg, 17 Kasım 2010 CCJE (2010)3 Nihai

AVRUPA HÂKİMLERİ DANIŞMA KONSEYİ
Magna Carta Çalışma Grubu
(CCJE-MC)
HÂKİMLERİN MAGNA CARTA’SI
(Temel ilkeler)

Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi, 10. yıldönümü vesilesiyle 11. genel oturumunda, hâlihazırda kabul etmiş olduğu Görüşlerin temel sonuçlarını özetleyen ve düzenleyen Hâkimlerin Magna Carta’sı (Temel ilkeler) belgesini kabul etmiştir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin dikkatine sunulan bu 12 Görüşün her biri, bu belgede ele alınan konulara ilişkin ilave hususlar içermektedir (bkz. www.coe.int/ccje).

Metin ekte sunulmaktadır.