5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE

ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN

2018 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

SIRA NO KABAHATLER KANUNU MADDE NUMARASI KABAHATİN 2017 YILINDA UYGULANAN MİKTAR 2018 YILI İÇİN UYGULANACAK MİKTAR(*)
ADI İŞLENME ŞEKLİ
1 Madde 32 EMRE AYKIRI DAVRANIŞ Genel 227 259
2 Madde 33 DİLENCİLİK Genel 109 124
3 Madde 34 KUMAR Genel 227 259
4 Madde 35 SARHOŞLUK Genel 109 124
5 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Gerçek Kişi) 109 124
6 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Ticari İşletme) 2.325 – 11.658 2.661 – 13.344
7 Madde 37 RAHATSIZ ETME Genel 109 124
8 Madde 38 İŞGAL Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere 109 124
9 Madde 38 İŞGAL Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere 227 – 1.155 259 – 1.322
10 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Kamu Hizmet Binalarında 109 124
11 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Toplu Taşıma Araçlarında 109 124
12 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında 109 124
13 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında 109 124
14 Madde 40 KİMLİĞİ BİLDİRMEME Genel 109 124
15 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 36 41
 

16

 

 

Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye 1.155 – 11.658 1.322 – 13.344
17 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara Bırakanlara 109 124
18 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 227 – 6.989 259 – 8000
19 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde 227 – 11.658 259 – 13.344
20 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin Belirlenen Günün Dışında Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 109 124
21 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 575 658
22  

Madde 42

 

 

AFİŞ ASMA

 

Tüzel Kişi 227 -6.989 259 – 8000
23  

Madde 42

 

 

 

AFİŞ ASMA

 

 

Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere 227 – 6.989 259 – 8000
24 Madde 43  

SİLAH TAŞIMA

 

Genel 109 124

 

(*) 2018 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığı’nca 11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 484 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen % 14,47 ( ondört virgül kırkyedi ) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.