2017 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığınca 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 474 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen % 3,83 (üç virgül seksenüç) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.

4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DAKİ BAZI CEZA MİKTARLARI

SIRA NO KABAHATİN/SUÇUN ADI KABAHATİN / SUÇUN DÜZENLENDİĞİ 4733 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ İDARİ YAPTIRIMI

YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR

UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI
2016 YILI

(*)

2017 YILI

(*)

1 Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcıları 4733 sayılı Kanun 8/5-f Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

1.766-17.700 TL 1.833-18.377 TL
2 Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin Toptan satışını yapma 4733 sayılı Kanun 8/5-g Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

88.517 TL 91.907 TL
Perakende satışını yapma 4733 sayılı Kanun 8/5-g Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

8.848 TL 9.186 TL
3 Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapma 4733 sayılı Kanun 8/5-h Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

88.517 TL 91.907 TL
4 Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz etme 4733 sayılı Kanun 8/5-ı Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

8.848 TL 9.186 TL
5 Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlar 4733 sayılı Kanun 8/5-j Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

1.766-17.700 TL 1.833-18.377 TL
6 Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satış makinesi ile satanlar veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenler

(FİİLLERİ SUÇ OLUŞTURMADIĞI TAKDİRDE)

4733 sayılı Kanun 8/5-n TAPDK

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

88.517-442.596 TL 91.907-459.547 TL
7 Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenler

(25 Şubat 2011 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir)

50 kg.a kadar (50 kilogram dahil) 4733 sayılı Kanun 8/5-o Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

356 TL 369 TL
50 kilogramdan 100 kilograma kadar (100 kilogram dâhil) 715 TL 742 TL
100 kilogramdan 250 kilograma kadar (250 kilogram dâhil) 2.150 TL 2.232 TL
250 kilogramdan 500 kilograma kadar (500 kilogram dâhil) 4.305 TL 4.469 TL
500 kilogramdan fazla 7.179 TL 7.453 TL