2017 Yılında uygulanacak % 3,83 (üç virgül seksenüç) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilen idari para cezaları aşağıda sunulmaktadır.

 

 

 

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE

ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN

2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

SIRA NO KABAHATLER KANUNU MADDE NUMARASI KABAHATİN 2016 YILINDA UYGULANAN MİKTAR 2017 YILI İÇİN UYGULANACAK MİKTAR(*)
ADI İŞLENME ŞEKLİ
1 Madde 32 EMRE AYKIRI DAVRANIŞ Genel 219 TL 227 TL
2 Madde 33 DİLENCİLİK Genel 105 TL 109 TL
3 Madde 34 KUMAR Genel 219 TL 227 TL
4 Madde 35 SARHOŞLUK Genel 105 TL 109 TL
5 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Gerçek Kişi) 105 TL 109 TL
6 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Ticari İşletme) 2.242-11.228 TL 2.327-11.658 TL
7 Madde 37 RAHATSIZ ETME Genel 105 TL 109 TL
8 Madde 38 İŞGAL Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere 105 TL 109 TL
9 Madde 38 İŞGAL Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere 219-1.113 TL 227-1.155 TL
10 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Kamu Hizmet Binalarında 105 TL 109 TL
11 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Toplu Taşıma Araçlarında 105 TL 109 TL
12 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında 105 TL 109 TL
13 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında 105 TL 109 TL
14 Madde 40 KİMLİĞİ BİLDİRMEME Genel 105 TL 109 TL
15 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 35 TL 36 TL
 

16

 

 

Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye 1.113-11.228 TL 1.155-11.658 TL
17 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara Bırakanlara 105 TL 109 TL
18 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 219-6.732 TL 227-6.989 TL
19 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde 219-11.228 TL 227-11.658 TL
20 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin Belirlenen Günün Dışında Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 105 TL 109 TL
21 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 554 TL 575 TL
22 Madde 42 AFİŞ ASMA Tüzel Kişi 219-6.732 TL 227-6.989 TL
23 Madde 42 AFİŞ ASMA Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere 219-6.732 TL 227-6.989 TL
24 Madde 43 SİLAH TAŞIMA Genel 105 TL 109 TL

 (*) 2017 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığınca 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 474 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen % 3,83 (üç virgül seksenüç) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.