Sosyal Psikoloji, Grup Davranışlarını Çözümleme İle Sorun Çözme Becerileri

Uyuşmazlık Analizi ve Uyuşmazlık Çözümünde Uygulanacak Yöntemler

Ders Notları

UYUŞMAZLIK NEDİR?

Uyuşmazlık sözcüğü birçok dilde olduğu gibi bizim dilimizde de olumsuz bir anlam taşır ve negatif değerler çağrıştırır. Bir olgu olarak uyuşmazlık, sosyal ilişkilerde kaçınılması gereken bir unsur olarak algılanır.

Fakat tüm bunlara rağmen uyuşmazlık insan yaşamının bir parçası durumundadır. Tüm toplumlar, örgütler ve bireyler zaman zaman uyuşmazlıklar yaşarlar.

Genel kanaatin aksine uyuşmazlık insan ilişkilerinde tümüyle olumsuz bir fonksiyona sahip olduğu söylenemez. Birtakım uyuşmazlıkların toplumsal düzeyde demokratik gelişmenin dinamiğini teşkil ederler. Örneğin, bugün modern toplumların temelini oluşturan, hukukun üstünlüğü, bireysel hak ve özgürlüklerin tanınması gibi birçok ilke ve kurum kendiliğinden ortaya çıkmamış, yüzyıllar süren geniş ölçekli toplumsal çatışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

 

Dikkat edildiğinde, güç sahiplerinin statükoyu koruma eğilimlerine karşı, değişim talepleri çoğu zaman uyuşmazlık yolu ile ifade bulmuş, sosyal, politik dönüşümler büyük ölçüde bu yolla gerçekleşmiştir. Bu anlamda değerlendirildiğinde, barış içinde yaşamak, uyuşmazlıkların tecrübeleri sonucunda mümkün olabilmiştir.

Uyuşmazlığın olumlu etkileri bireysel düzeyde de görülür. Sağlıklı temele dayanan ilişkiler, taraflar arasında sorunları gündeme getirmesi ile daha eşitlikçi ve daha karşılıklı anlayışa dayanan düzeye getirilebilir. Bu bağlamda uyuşmazlığın sağlıksız bir ilişkiye son verme veya onu arzulanan doğrultuya yönlendirme aracı olarak pozitif bir işleve sahip olduğu görülür. Ayrıca, bireylere ilişkilerinde özgüven ve cesaret hissi verir. Bu hisler kabullenme yerine sosyal çevre üzerinde kontrol yeteneğini arttırarak bireyleri ilişkilerinin merkezi haline getirir.

Ancak tüm bunlara rağmen gerçek yaşamda, “ne kadar iyi bir insan” olduğumuzu göstermek için ilişkilerimizde uyuşmazlıklardan kaçınmaya çalışırız. Yani günlük yaşantımızda karşımızdakilerle uyuşmazlığa düşmekten kaçınma gayretinde oluruz. Bu kaçınma eğilimi sosyal normlarca da desteklenir. Ne kadar olgun bir insan, ağzı var dili yok vb.

Devamı ektedir.

 

EKLER : İNDİR