BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ETKİN ARABULUCULUK REHBERİ

Bu kitapçık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından hazırlanan “Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution” başlıklı, 25 Haziran 2012 tarihli ve A/66/811 rumuzlu raporun ekinde yer alan “Guidance for Effective Mediation” isimli belgenin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmış gayrıresmi tercümesini ve İngilizce aslını içermektedir.

EKLER : İNDİR