Avrupa Topluluğunu kuran Anlaşmayı ve özellikle bu Anlaşmanın 61(c) maddesini ve 67(5) maddesinin ikinci paragrafını dikkate alarak, Komisyonun teklifini göz önünde tutarak, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin görüşünü dikkate alarak Anlaşmanın 251. maddesinde yer alan usule uygun davranarak kabul edilen Yönerge metnine aşağıdan ulaşabilirisniz.

 

EKLER : İNDİR