Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine dair 25 Ekim 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi kapsamında Arabuluculuğa dair İyi Uygulama Kılavuzu yayımlanmıştır.

Bu Rehberin İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi, Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi tarafından yaptırılmıştır.
İlgili çeviri, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (UHDİGM) İlgili birimlerince terminoloji ve hükümler arasında kontrol edilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Rehberin İngilizce aslı linkte mevcuttur: Tıklayınız

Rehberin Türkçe versiyonu için Tıklayınız.