Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tüketici Hukuku Enstitüsü
Destek Talepleri
22/11/2018 Perşembe,12:00 AM

8. Tüketici Hukuku Kongresi

Türkiye Yol Tarifi Al

Tüketici Hukuku Enstitüsü tarafından katılım düzeyinde tertiplenen ve Fikret Eren, Aydın Zevkliler, Ejder Yılmaz, Fehim Üçışık, H. Güzin Üçışık, Cevdet Yavuz, Serap Helvacı, Turgut Öz, Mehmet Bahtiyar, Şebnem Akipek Öcal, Mustafa Alper Gümüş, Faruk Acar, Murat İnceoğlu, Çelik Ahmet Çelik, Hakan Tokbaş, İlhan Kara, İlhan Ulusan, Ergun Özsunay, Selçuk Öztek, Özcan Pektaş gibi hukukçuların katılımı ile 22-23-24 Kasım 2018 tarihlerinde İSTANBUL DOĞUŞ Üniversitesi Acıbadem Kampüsü Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezinde icra edilecek 8. Tüketici Hukuku Kongresi ;

Futuristler, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Sigortacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Fintech Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Otomotiv Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Taşımacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Taşınmaz Simsarlığı Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Reklam Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Tıp ve İlaç Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Avukatlık Ücret Sözleşmelerinde Tüketici Hukuku, Tüketici Yargılaması ve Usul Hukuku alanlarında yapılacaktır.

1 Eylül 2018 Erken Kayıt indirim dönemi sonudur.

Kayıt için;

1. GÜN: 22 KASIM PERŞEMBE

 

08.00 – 09.30 KAYIT İŞLEMLERİ
09.30 – 10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

10.00 – 10.30 TÜKETİCİ HUKUKUNU GELİŞTİREN KURULUŞLAR 2018 ÖDÜL TÖRENİ
10.30 – 12.15 1. OTURUM:BANKACILIK – FİNTECH – SİGORTA SEKTÖRLERİ 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Alper GÜMÜŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi):6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Bileşik Faiz Yasağı
Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞAHİN (Kırıkkale Üniversitesi): Kredi Kartının Haksız Kullanımında Tüketicinin Durumu
Aydın AĞAOĞLU (TBM Onursal Başkanı):Hesap İşletim Ücretleri Mücadelesi
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi) : Sigorta Hukukunda Tüketiciyi Aydınlatma Açıklaması
Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU (Maltepe Üniversitesi) : ICO (İlk Dijital Para Arzı) ve Yatırımcının Korunması

12.15 – 13.00 Oturum Değerlendirme (Soru – Cevap)
13.00 – 14.30 ÖĞLE ARASI
14.30 – 15.15 2. OTURUM:TEMEL SORUNLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi) :Customonster (Canavar Tüketici Kavramı)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAER GÜÇLÜ (Maltepe Üniversitesi) : Tüketicinin Haksız Rekabet Uygulamaları Karşısında Ceza Hukuku Himayesinden İstifadesi

15.15– 15.45 Oturum Değerlendirme (Soru – Cevap)
15.45– 16.00 Çay Kahve Molası
16.00 – 17.00 3. OTURUM:USUL HUKUKU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY (Pamukkale Üniversitesi) : “Postnatal” Döneminde Konkordatoya İlişkin Bazı Sorunlar ve Uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM (Kadir Has Üniversitesi) Konkordatonun Mevcut Dava ve Takiplere Etkisi
Nevzat BOZTAŞ (İstanbul BAM 14. HD Başkanı) : İstinaf Yargılamasına Başvuru ve Yargılama Safhaları

17.00 – 17.45 Oturum Değerlendirme (Soru – Cevap)
17.45 1. Gün Kapanışı

2. GÜN: 23 KASIM CUMA

10.00 – 11.45 4. OTURUM:

İNŞAAT SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em.) :Kentsel Dönüşümde Güçlendirme Olgusunun Güncel Sorunları
Doç. Dr. Öz SEÇER (Bahçeşehir Üniversitesi) : Yargıtay Uygulaması IşığındaKonut Satışlarında Ayıplı İfa ve Eksik İfa Ayırımı
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU (Maltepe Üniversitesi) : Ön Ödemeli Konut Satışlarına İlişkin Kanun Hükümlerinin Eleştirisi
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican (İstanbul Kültür Üniversitesi) : İnşaat Sektöründe Reklamlardan Doğan Hukuki Sorumluluk
Ali SELEK (Yargıtay E. Tetkik Hâkimi) : Tapu Tescil Davaları

11.45 – 12.45 Oturum Değerlendirme (Soru – Cevap)
12.45– 13.00 Çay Kahve Molası
13.00– 14.00 ÖĞLE ARASI
14.00 – 14.45 5. OTURUMTIP VE İLAÇ SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Serap HELVACI (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi) : İlaç Üreticilerinin Sorumluluğu
Av. Necip ŞENEL (Özyeğin Üni. Öğr. Gör.) : Malpraktis Davaları

14.45 – 15.15 Oturum Değerlendirme (Soru – Cevap)
15.15 – 16.00 6. OTURUMENERJİ SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Dr. Orhan Sekmen (Yargıtay 19 HD Üyesi)

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi): Elektrik Piyasasında Tekelleşme, Haksız Rekabet ve Tüketici Hukuku Sorunları: Rekabet Kurulu’nun Elektrik Piyasası Kararları Hakkında Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer EROĞLU (Kocaeli Üniversitesi): Elektrik Piyasasında Serbest Tüketici Sözleşmeleri

16.00– 16.20 Oturum Değerlendirme (Soru – Cevap)
16.20 – 16.40 Çay Kahve Molası
16.40 – 17.20 7. OTURUM

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: 
Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar)

Dr. Orhan Sekmen (Yargıtay 19 HD Üyesi) : Karayolu ile Eşya Taşımacılığında Ziya ve Hasardan Doğan Tazminatın Belirlenmesi
Dr. Yasemin YÜCESOY YILMAZ (Yargıtay 19. HD Tetkik Hâkimi) : Taşınmaz Simsarlık Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflar ve Emsal Yargı Kararları

17.20– 17.45 Oturum Değerlendirme (Soru – Cevap)
17.45 – 18.00 Çay Kahve Molası
18.00 – 18.40 8. OTURUMGIDA VE ÇEVRE SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi)

Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar) : Tüketicinin Çevre ve Ürün Zararlarından Korunması
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi) : Tohum Yasaları ve Tüketici Hakları İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Hukuk Analizi

18.40 – 19.00 Oturum Değerlendirme (Soru – Cevap)
19.00 2. Gün Kapanışı

3. GÜN: 24 KASIM CUMARTESİ

11.00 – 12.00 9. OTURUM
FUTURİSTLER (GELECEKÇİLER)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Afyon Kocatepe Üniversitesi)Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi) : Yarı Robot ve Yarı İnsan: Cyborg’un Hukuki Statüsü
Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL (Dokuz Eylül Üniversitesi) : Yapay Zeka – Ensdütri 4.0 ve Robot Üreticiler
Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLANOVA (İstanbul Aydın Üniversitesi) : Genetik Müdahale Ve Alfa Bebekler
12.00 – 12.45 Oturum Değerlendirme (Soru – Cevap)
12.45 – 13.45 ÖĞLE ARASI
13.45 – 14.30 10. OTURUM

OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi Em.)

Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi) Ayıplı Otomobillerde Misli İle Değişim ve Amortisman Bedeli
Dr. Öğr. Üyesi M. Özgür AVCI (Marmara Üniversitesi):Otomotiv SektöründeGaranti Belgesi Uygulamasına İlişkin Düşünceler

14.30 – 15.00 Oturum Değerlendirme (Soru – Cevap)
15.00 – 15.15 Çay Kahve Molası
15.15 – 16.00 11. OTURUM:

BİLİŞİM SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) : Tüketicilerin Kişisel Verilerinin Korunması
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI (Doğuş Üniversitesi) : Sosyal Medya Aracılığıyla Gerçekleştirilen E-Ticarette Tüketicinin Korunması

16.00 – 16.30 Oturum Değerlendirme (Soru – Cevap)
16.30 Kongre Kapanışı