Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

HACİZ İSTEMİ KARŞISINDA İCRA MEMURUNUN İİK M.82 KAPSAMINDA SADECE HACİZEDİLEBİLİRLİK DENETİMİ YETKİSİ VARDIR

14/10/2020
                    T.C.              YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2017/12-347 KARAR NO: 2019/837 TARİH: 2.7.2019 ÖZET: Haciz yapılmasına ilişkin alacaklı vekilinin isteminin yerine getirilmesi konusunda icra memurunun takdir yetkisi 200... Devamını Oku

Haksız Rekabet Tazminatının İcra Takibine Konulabilmesi İçin Kararın Kesinleşmesi Gerekmez

13/06/2020
    T.C.        YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS                 : 2018/5953 KARAR              : 2018/12256 KARAR TARİHİ : 27.11.2018 Özet: Haksız rekabet nedeniyle verilen maddi ve manevi tazminat kararının takibe konulabilmesi için kararın kesinl... Devamını Oku

KAMU ALACAĞI İLK HACİZDEN SONRA İSE GARAMETEN PAYLAŞTIRMAYA İŞTİRAK EDER

20/03/2020
T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi   Esas No               : 2014/4342       Karar No            : 2014/4795       Tarih                   : 23.06.2014        KAMU ALACAĞI HACZİ VE İİK. M.100 BELGESİNİN SIRA CETVELİNDE ÖNE... Devamını Oku

BELEDİYEYE KARŞI HACİZDEN ÖNCE MAL GÖSTERMESİ İSTENİLMELİDİR.

15/11/2018
T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2015/15341 Karar No:2015/18741 K. Tarihi:21.10.2015 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden ... Devamını Oku

BORÇLUNUN ADRESTE BULUNMASI, TEBLİGATIN AYNI ADRESTE YAPILMIŞ OLMASI, İSTİHKAK İDDİASI

02/11/2018
            T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No :2012/3788 Karar No :2012/19537 Tarihi:6.6.2012 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle... Devamını Oku

SATIŞ TALEP EDİLİP AVANSI ÖDENDİĞİNDE KIYMET TAKDİRİ YAPILIP YAPILMADIĞI ARANMAKSIZIN SÜRE KESİLİR

27/09/2018
           T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2015/21913 Karar No:2015/32637 K. Tarihi:23.12.2015 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilg... Devamını Oku

TAŞINMAZ SATIŞINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İCRA MEMURUNUN KARAR TARİHİNDE BAŞLAR

14/08/2018
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ  Esas No          :2015/28857 Karar No       :2015/31140  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 02/04/2015 tarih, 2014/33581 Esas - 2015/8169 Karar sayılı daire ilam... Devamını Oku

İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ KARARI SONRASINDA, TAŞINIR MALLARIN YENİDEN SATIŞA ÇIKARILMASI TALEBİNİN SÜRESİ

14/08/2018
 T C YARGITAY 12 Hukuk Dairesi Esas                : 2016/11294 Karar             : 2016/13958 Karar Tarihi : 11.05.2016 İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ KARARI SONRASINDA, TAŞINIR MALLARIN YENİDEN SATIŞA ÇIKARILMASI TALEBİNİN SÜRESİ ... Devamını Oku

HACİZ İSTEME SÜRE, DOSYANIN DÜŞMESİ, TEBLİGAT ŞARTI

14/08/2018
    T.C.     YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas    : 1980/3647 Karar : 1980/5789 Tarih : 02.07.1980 HACİZ  İSTEME SÜRESİ İİK.78, 106, 110 Ödeme emrinin bildiriminden sonra bir yıl için haciz isteminde ,bulunulmadığında, haciz... Devamını Oku

VERASET İLAMI İÇİN YETKİ BELGESİ ZORUNLU DEĞİL

14/08/2018
  T.C.         YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ Esas No          :2014/1698 Karar No       :2014/20921 Y.. A.. tarafından mirasçılık belgesi davasının reddine dair Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 15.01.2014 gün ve 57/41 sayılı hü... Devamını Oku