Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

6102 S TTK M.376 UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

27/12/2020
26 Aralık 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31346 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ   ... Devamını Oku

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YASA TEKLİFİ

02/10/2019
30 Eylül 2019 tarihinde T.B.M.M. ne sunulan bir yasa teklifi ile Adalet Bakanlığının 2019 Mayıs ayında yayınladığı Yargı Reformu Strateji Belgesinde (buradan okuyabilirsiniz) yer alan hususlarda Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik ya... Devamını Oku

YARGI REFORMU STRATEJİSİ 2019

25/09/2019
Giriş 1.Adalet sistemimizde reform arayışları yeni değildir. Zaman içinde kısmi ya da kapsamlı reform çalışmaları yapılmıştır. Yargı Reformu Stratejisi’nin ilk kez hazırlandığı 2009 yılından itibaren ise plana dayalı reform dönemine geçilmiştir. Bu d... Devamını Oku

AİHM Önemli Kararların İncelenmesi

14/08/2018
İnsan hakları hukukçusu Prof. Dr Osman Doğru ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) Türkiye bölüm şeflerinden Dr Atilla Nalbant tarafından hazırlanan ve İHAM tarafından verilmiş önemli kararların İngilizce ve Fransızca’dan özet çevirilerinin yer al... Devamını Oku

YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU İŞ BÖLÜMÜ KARARI

14/08/2018
YİBGK Esas : 2017/1 Karar : 2017/1 Tarih : 20.01.2017 YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI Yargıtay Başkanlar Kurulunun 14.01.2017 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel K... Devamını Oku