Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
KVKK

KVKK – AVUKATLIK BÜROLARINDA KULLANILAN PROGRAMLAR – KİŞİSEL VERİLERİ İÇEREN PROGRAMLAR – TCK 158

21/11/2019
21 Kasım 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30955 KURUL KARARI Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KARAR Karar Tarihi                 :   18/10/2019 Karar No                      :   2019/308 Toplantı Sıra Sayısı     :   2019/37 Konu Ö... Devamını Oku

Milletlerarası Arabuluculuk Uzlaşma Anlaşmalarının İcrasına İlişkin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi – Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi

09/10/2019
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 Aralık 2018 tarihli 73/198 sıralı 62. Genel Kurul Toplantısında aldığı aşağıda yazılı karar içeriğine uygun biçimde ; Uluslararası ticaret hukukunun kademeli uyumlaştırılması ve birleştirilmesinin daha da gel... Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2008/52/EC ARABULUCULUK DİREKTİFİ

09/10/2019
Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi, “Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin 21 Mayıs 2008 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Yönergesi” adıyla 24 Mayıs 2008 tarihli Avrupa B... Devamını Oku

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YASA TEKLİFİ

02/10/2019
30 Eylül 2019 tarihinde T.B.M.M. ne sunulan bir yasa teklifi ile Adalet Bakanlığının 2019 Mayıs ayında yayınladığı Yargı Reformu Strateji Belgesinde (buradan okuyabilirsiniz) yer alan hususlarda Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik ya... Devamını Oku

YARGI REFORMU STRATEJİSİ 2019

25/09/2019
Giriş 1.Adalet sistemimizde reform arayışları yeni değildir. Zaman içinde kısmi ya da kapsamlı reform çalışmaları yapılmıştır. Yargı Reformu Stratejisi’nin ilk kez hazırlandığı 2009 yılından itibaren ise plana dayalı reform dönemine geçilmiştir. Bu d... Devamını Oku

Rusya Federasyonu Anayasası

25/09/2019
Biz, kendi toprakları üzerinde ortak bir kaderde birleşmiş Rusya Federasyonun çok uluslu halkı, İnsan hak ve özgürlüklerini, toplumsal barışı ve anlaşmasını doğrulayarak, Devletin tarih boyu oluşmuş birliğini koruyarak, halkların eşitliği ve kendi ka... Devamını Oku

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Kitabı

15/05/2019
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Kitabı... Devamını Oku

1774 S. KİMLİK BİLDİRME K. İDARİ PARA CEZALARI – 2018

01/11/2018
1774 S. KİMLİK BİLDİRME K. İDARİ PARA CEZALARI – 2018     SIRA NO   KABAHATİN / SUÇUN ADI   UYGULANANCAK CEZANIN DÜZENLENDİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDESİ İDARİ YAPTIRIMI YADA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR 2... Devamını Oku

4250 S. İSPİRTO VE İ.İ.İ.K. İDARİ PARA CEZALARI – 2018

01/11/2018
6487 SAYILI BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE  4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ve 4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKK... Devamını Oku

KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZALARI – 2018

01/11/2018
    5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 2018 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI SIRA NO KABAHATLER KANUNU MADDE NUMARASI KABAHATİN 2017 YILINDA UYGULANAN MİKTAR 2018 Y... Devamını Oku