Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

FİLMLER ÜZERİNDEN BAŞARILI MÜZAKEREYE DOĞRU-1

15/07/2021
Çoğu film öncelikle eğlence için yapılmış olsa da en iyi filmler uzun süredir öğrenme araçları olarak kullanılmaktadır. Müzakere becerileri söz konusu olduğunda, film izlemek, sınıf ortamında öğretilen stratejiler hakkındaki anlayışınızı pekiştirebil... Devamını Oku

ASLİYE H. GÖREVSİZLİK KARARI İLE TİCARET MAHKEMESİ GÖREVLİ KABUL EDİLDİĞİNDE GÖREVLİ MAHKEMEYE DOSYA GÖNDERİLMEDEN DAVA ŞARTI ARABULUCULUK YOLUNA BAŞVURULMASI YETERLİDİR

24/04/2021
T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E :2020/3187 K:2021/762 T: 04/02/2021 MAHKEMESİ: ***** Bölge Adliye Mahkemesi **‘.Hukuk Dairesi TARİHİ NUMARASI DAVACI :Y.B. DAVALI :.........Sigorta Anonim Şirketi İLK DERECE MAHKEMESİ : ..... Asliye Ticaret Mahkemesi... Devamını Oku

Milletlerarası Arabuluculuk Uzlaşma Anlaşmalarının İcrasına İlişkin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi – Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi

09/10/2019
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 Aralık 2018 tarihli 73/198 sıralı 62. Genel Kurul Toplantısında aldığı aşağıda yazılı karar içeriğine uygun biçimde ; Uluslararası ticaret hukukunun kademeli uyumlaştırılması ve birleştirilmesinin daha da gel... Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2008/52/EC ARABULUCULUK DİREKTİFİ

09/10/2019
Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi, “Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin 21 Mayıs 2008 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Yönergesi” adıyla 24 Mayıs 2008 tarihli Avrupa B... Devamını Oku

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Kitabı

15/05/2019
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Kitabı... Devamını Oku

DESIRED RESULT – MÜZAKERE TAKTİKLERİ

14/08/2018
Hacettepe Üniversitesi İş Yönetimi çalışma ekibince oluşturulan müzakere taktiklerine ilişkin arabulucu olanların yaralanabileceği bir metini ekte bulabilirisniz. Telif hakkı yazarlarına aittir. EKLER : İNDİR... Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ ARABULUCULUK DİREKTİFİ

14/08/2018
Avrupa Topluluğunu kuran Anlaşmayı ve özellikle bu Anlaşmanın 61(c) maddesini ve 67(5) maddesinin ikinci paragrafını dikkate alarak, Komisyonun teklifini göz önünde tutarak, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin görüşünü dikkate alarak Anlaşmanın 251... Devamını Oku

ARABULUCULUK SÜRECİ (AŞAMALARI) SUNU

14/08/2018
Arabuluculuk sürecinde aşamaların eğitimi amacıyla kullanılan sunu ekte sunulmaktadır. EKLER : İNDİR... Devamını Oku

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ETKİN ARABULUCULUK REHBERİ

14/08/2018
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ETKİN ARABULUCULUK REHBERİ Bu kitapçık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından hazırlanan “Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution” başlıklı, 25 Haz... Devamını Oku