Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

AVUKATIN UYAP HESABI ÜZERİNE E-HACİZ UYGULANAMAZ

29/09/2018
UYAP Hesabına e-Haciz Ankara Barosuna kayıtlı bir avukatın UYAP hesabı olarak kullanılan hesabına e-haciz uygulanması karşısında başvurduğu Ankara 6. Vergi Mahkemesi 18.09.2018 tarih ve 2018/1109 K sayılı kararı ile " Avukatın UYAP hesabı olarak k... Devamını Oku

100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

26/09/2018
100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İÇİNDEKİLER 1) Kişisel Verilerin Korunmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur? 8 2) Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı Nedir ve Bu Hak Sınırsız Bir Hak mıdır? 10 3) Kişisel Verilerin Korunması... Devamını Oku

DÖVİZLE YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERİN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ HAKKINDAKİ 85 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

16/09/2018
13 Eylül 2018 Tarih ve 30534 S. R.G. de yayımlanan 85 Sayılı Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Bu karar ile; MADDE 1- 7/8/1989 tarihti ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Ko... Devamını Oku

GKS KEFİLİNDEN TÜKETİCİ K VE KK ALACAKLARI İSTENİLEMEZ

14/08/2018
T.C YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2012/15421 KARAR NO: 2013/1789 KARAR TARİHİ:30.01.2013 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak ve... Devamını Oku

BANKANIN HAPİS HAKKINI KULLANMASI ŞARTLARI

14/08/2018
  T.C.        Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No    :2013/14779 Karar No   :2014/10601 K. Tarihi    :26.05.2014 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu i... Devamını Oku

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ YARGISI VE USUL HÜKÜMLERİ

14/08/2018
A- İŞ YARGISINDA GÖREVLİ MAHKEME Açıklama: İş mahkemelerinin göreviyle ilgili Yargıtay uygulamasında  en  önemli değişiklik işçi ve işveren arasında rekabet yasağı sözleşmeleri bakımından yaşanmıştır. Yargıtay daha önceleri rekabet yasağı sözleşmes... Devamını Oku

6769 S Sınai Mülkiyet Kanununu (SMK) ve 556 Sayılı KHK

14/08/2018
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Metni için tıklayınız.  TBMM sitesinde bulunan Kanunun metin hali de şu linktedir.   Çalışmalarınızda kolaylık ... Devamını Oku

Ceza Davalarında Müdafinin Dosya İnceleme Hakkı

14/08/2018
Ceza dosyalarında müdafi görevinde bulunan avukatın soruşturma ve kovuşturma aşamasında dosya incelemesi ve belge örneği almasına ilişkin yaşanan uygulamalardan yola çıkarak bilimsel düşünce ve görüşlerin açıklandığı makalemizi aşağıdaki ek dosyadan ... Devamını Oku

ELEKTRONİK İMZA

14/08/2018
Elektronik imza hukukumuza ve toplumsal yaşamımıza 15.01.2004 tarihinde kabul edilen 23.01.2004 gün ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ELEKTRONİK İMZA KANUNU ile yasal düzenleme altında girmiştir. Yasal düzenlemeye kavuştuğu ... Devamını Oku

İNTERNET VE ETİK – İNTERETİK

14/08/2018
Netiquette Av. Nezih Dağdeviren İnternet, insanlığın, yeni toplum biçimi olan Bilgi Toplumuna geçişin, olmazsa olmaz, temel aracıdır. Bilgi toplumu; bilim, teknoloji, ar-ge ve yenileşimin temel zenginlik kaynağı olduğu, bilginin bir üretim faktö... Devamını Oku