Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

2021 – ASGARİ ÜCRET

28/12/2020
Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Aylık) 3.577,50 TL Asgari Ücret 2021 Net Ücret (Aylık) 2.825,90 TL Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 119,25 TL Asgari Ücret 2021 Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri (01.01.2021 - 31.... Devamını Oku

2021 – TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL SINIRLARI

27/12/2020
26 Aralık 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31346 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN... Devamını Oku

2021 – YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

27/12/2020
26 Aralık 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31346 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 – (1) Bu T... Devamını Oku

2021- BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

27/12/2020
26 Aralık 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31346 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2021 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve ... Devamını Oku

2017 ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ

14/08/2018
2017 yılında uygulanacak Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetenin 27 Aralık 2016 Tarih ve 29931 sayılı nüshasında yayınlanarak yürülüğe girmiştir. 27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından:... Devamını Oku

İDARİ YARGIDA PARASAL SINIRLAR (2017)

14/08/2018
A- TEK HÂKİM DAVALARINDA PARASAL SINIR : Uyuşmazlık miktarı, 2016 YILI İÇİN : 31.000,-TL (1) 2017 YILI İÇİN : 32.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 3,83) üzerinde olmayan davalar, 2576 sayılı Yasanın 7/1 maddesi uyarınca tek hakimle çözümlenir. (1) Yasa... Devamını Oku