Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

GKS KEFİLİNDEN TÜKETİCİ K VE KK ALACAKLARI İSTENİLEMEZ

14/08/2018
T.C YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2012/15421 KARAR NO: 2013/1789 KARAR TARİHİ:30.01.2013 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak ve... Devamını Oku

BANKANIN HAPİS HAKKINI KULLANMASI ŞARTLARI

14/08/2018
  T.C.        Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No    :2013/14779 Karar No   :2014/10601 K. Tarihi    :26.05.2014 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu i... Devamını Oku