A- İŞ YARGISINDA GÖREVLİ MAHKEME 

Açıklama:

İş mahkemelerinin göreviyle ilgili Yargıtay uygulamasında  en  önemli değişiklik işçi ve işveren arasında rekabet yasağı sözleşmeleri bakımından yaşanmıştır. Yargıtay daha önceleri rekabet yasağı sözleşmesine dayanan talebin iş mahkemelerinde görülmesi  gerektiğini kabul ederken, son yıllarda yapılan görüş değişikliği ile ticaret mahkemelerinin görevli olduğu sonucuna varılmıştır.

Yargıtay’a göre işçinin çalıştığı sırada rekabet yasağına aykırılık halleri aynı zamanda özen borcunu da ihlal ettiğinden iş mahkemeleri görevlidir. Ancak  işçinin fesihten sonra belli bir süre davalı işverenle rekabet halini oluşturacak  şekilde çalışmaması şartına bağlanan cezai şartlar için göreli mahkemenin ticaret mahkemesi  olduğuna karar verilmiştir.