iflasınertelenmesikayyım

 

İFLASIN ERTELENMESİNDE KAYYIMIN GÖREVİ

Kayyım terimi, Arapça kıyam kelimesinden türemiş olup, icra etmek, yürütmek, işini görmek, kaim olmak ve yerine geçmek gibi anlamları vardır. Hukukta kayyım ise, belirli bir malın, şirketin veya vakfın yönetilmesi veya belli bir işin görülmesi için tayin edilen kimseyi ifade eder. [1]

İflasın Ertelenmesi kurumunda, geçici hukuki koruma tedbirlerinin en önemlisi olan İİK 179a/II düzenlemesine göre erteleme talebinde bulunan A.Ş. ne kayyım atanması düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre mahkemenin “ erteleme kararı ile birlikte” kayyım ataması gerekmektedir. Yine erteleme kararından önce mahkemenin incelemesi sırasında da mahkeme tarafından kayyım atandığı görülmekte olup bu şekilde kayyımın atanması halinde aynı hükümlere tabi olduğu açıktır.