dogrulama

Doğrulama El Kitabı son dakika gelişmelerinde Kullanıcı Üretimi İçeriğin (User-Generated Content – UGC) nasıl kullanılacağını gazeteciler ve sivil toplum örgütü çalışanlarına adım adım anlatan çığır açacak yeni bir kaynak.

Kriz durumlarında sosyal ağlar, durum güncellemeleri, yardım çağrıları, yeni gelişme haberleri ve kurtarma bilgileri ile dolup taşıyor. Doğru bilgiyi bildirmek çoğunlukla halkın ve yardım çalışanlarının vereceği tepkileri şekillendirir; bu durum ölüm kalım meselesi haline bile gelebilir.

Doğrulama El Kitabı kitle tarafından oluşturulan bilginin nasıl doğrulanacağı ve kullanılacağı- na dair en iyi uygulamalı önerileri sunuyor. Aynı zamanda felaket anlarında haber merkezlerinin hazırlıklı olmasını sağlayacak tavsiyeleri içeriyor.

 

makale bilişimsunu

Konya Barosu Staj Eğitim çalışmalarında Bilişim Hukuku sunusu olarak eğitimde yararlandığımız sunuyu aşağıdan indirebilirisniz. 

Kaynak belirtlmek şartıyla kısmen alıntı yapılması izin almayı gerektirmemektedir. 

Sunudan tamamen alıntı yapmak veya yayınlamak için müracaat etmeniz ve izin almanız gerekmektedir. 

Attachments:
Download this file (BİLİŞİM HUKUKU.pdf)BİLİŞİM HUKUKU[Eğitim Sunusu]27559 kB

etik

Netiquette

Av. Nezih Dağdeviren

İnternet, insanlığın, yeni toplum biçimi olan Bilgi Toplumuna geçişin, olmazsa olmaz, temel aracıdır.

Bilgi toplumu; bilim, teknoloji, ar-ge ve yenileşimin temel zenginlik kaynağı olduğu, bilginin bir üretim faktörü olduğu, ülkelerin ana zenginliğinin yetişmiş insanlarının beynindeki bilgi olduğu toplumdur. Bilgi Toplumu yolunda, birey üretici ve tüketici olarak önem kazanmakta, bağımsız düşünebilen, yaratıcı bireyler öne çıkmaktadır.

İnternet topluma bir araçlar silsilesi içinde, kendini geliştirme, iş yapma, fikir üretme, ticaret yapma, eğitim alma, sosyalleşme, eğlenme, çalışma, bilgi alma, bilgi verme ortamı sunmaktadır.

makale bilgisayaryazılımları

Bilgisayar yazılımlarının korunmasına ilişkin 2008 yılında yazılmış makalemizin bir örneğini aşağıdan indirebilirsiniz.

Kaynağı belirtilmek suretiyle alıntı yapılmak serbesttir. 

Attachments:
Download this file (BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN MENFAATLER.doc)BİLGİSAYAR YAZILIMLARI LİSANSLARI[2008]470 kB

eimza

Elektronik imza hukukumuza ve toplumsal yaşamımıza 15.01.2004 tarihinde kabul edilen 23.01.2004 gün ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ELEKTRONİK İMZA KANUNU ile yasal düzenleme altında girmiştir. Yasal düzenlemeye kavuştuğu ülkelerde hızla birey yaşamını kolaylaştıran pek çok görevi üstlenen sayısal imzanın yaşanış süreci ülkelere göre farklılık arz edebilmektedir.  

Elektronik İmza nedir? Nereden ve nasıl edinilir? Kullanmanın zorunluluğu var mıdır? Temelde hangi faydalar amaçlanmıştır? Hukuki ispat gücü nedir? Teknik olarak nasıl işlemektedir? Diğer ülkelerdeki uygulamalar ne düzeydedir? Ülkemizdeki yasal dayanakları nedir? Farklı çeşitleri var mıdır? Vb. Soruların cevabı kaynakları ile açıklanmaya çalışılacaktır.  

Attachments:
Download this file (ELEKTRONİK İMZA son hali.doc)ELEKTRONİK İMZA[Telif Hakkı Yazarına Aittir.]989 kB