arabuluculuk 

-          Sosyal Psikoloji, Grup Davranışlarını Çözümleme İle Sorun Çözme Becerileri ve Uyuşmazlık Analizi ve Uyuşmazlık Çözümünde Uygulanacak Yöntemler

 

UYUŞMAZLIK NEDİR?

Uyuşmazlık sözcüğü birçok dilde olduğu gibi bizim dilimizde de olumsuz bir anlam taşır ve negatif değerler çağrıştırır. Bir olgu olarak uyuşmazlık, sosyal ilişkilerde kaçınılması gereken bir unsur olarak algılanır.