A- İŞ YARGISINDA GÖREVLİ MAHKEME 

Açıklama:

İş mahkemelerinin göreviyle ilgili Yargıtay uygulamasında  en  önemli değişiklik işçi ve işveren arasında rekabet yasağı sözleşmeleri bakımından yaşanmıştır. Yargıtay daha önceleri rekabet yasağı sözleşmesine dayanan talebin iş mahkemelerinde görülmesi  gerektiğini kabul ederken, son yıllarda yapılan görüş değişikliği ile ticaret mahkemelerinin görevli olduğu sonucuna varılmıştır.

Yargıtay’a göre işçinin çalıştığı sırada rekabet yasağına aykırılık halleri aynı zamanda özen borcunu da ihlal ettiğinden iş mahkemeleri görevlidir. Ancak  işçinin fesihten sonra belli bir süre davalı işverenle rekabet halini oluşturacak  şekilde çalışmaması şartına bağlanan cezai şartlar için göreli mahkemenin ticaret mahkemesi  olduğuna karar verilmiştir.

CAS STATÜSÜ VE TAHKİM

YARGILAMA KURALLARI [1]

 

SPORTİF UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE

GÖREV ALAN ORGANLARIN STATÜSÜ

 A. Ortak Hükümler

S1        Sportif uyuşmazlıkların tahkim ve uzlaştırma yoluyla çözümlenmesini sağlamak üzere iki organ oluşturulmuştur:

  • Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (Konsey)
  • Spor Tahkim Mahkemesi (CAS).

            Bir federasyonun, birliğin veya diğer bir sportif kuruluşun taraf olduğu uyuşmazlıklar, ancak söz konusu sportif kuruluşun statü veya tüzüğünde veya özel bir anlaşma ile öngörüldüğü takdirde bu Kod hükümleri çerçevesinde tahkim yoluyla çözümlenir.

            Konsey'in ve CAS'ın merkezi, İsviçre, Lozan'dadır.

Attachments:
Download this file (CAS TÜRKÇE.doc)CAS Statüsü ve Tahkim Kuralları [Türkçe Metin (Fransızca aslından tercüme edilmiştir.]185 kB

yargitay logo100

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22/12/2016 tarihli ve 398 sayılı Kararı ile;

6723 sayılı Kanunla 2797 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15. maddesinin 12.fıkrası gereğince; Altıncı Hukuk Dairesi, Yedinci Hukuk Dairesi, Onsekizinci Hukuk Dairesi ile Yirmiüçüncü Ceza Dairesinin 01.01.2017 tarihinde, Yirmibirinci Ceza Dairesinin ise 13.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere KAPATILMALARINA;

Altıncı Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan Kabakcı, Yedinci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Hicri Tuna, Onsekizinci Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Aysal, Yirmiüçüncü Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı’nın Birinci Başkanlık nezdinde GÖREVLENDİRİLMELERİNE,

A) Kapatılan Altıncı Hukuk Dairesinin bakmakta olduğu;

1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma; • Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.'' Üçüncü Hukuk Dairesine,

dogrulama

Doğrulama El Kitabı son dakika gelişmelerinde Kullanıcı Üretimi İçeriğin (User-Generated Content – UGC) nasıl kullanılacağını gazeteciler ve sivil toplum örgütü çalışanlarına adım adım anlatan çığır açacak yeni bir kaynak.

Kriz durumlarında sosyal ağlar, durum güncellemeleri, yardım çağrıları, yeni gelişme haberleri ve kurtarma bilgileri ile dolup taşıyor. Doğru bilgiyi bildirmek çoğunlukla halkın ve yardım çalışanlarının vereceği tepkileri şekillendirir; bu durum ölüm kalım meselesi haline bile gelebilir.

Doğrulama El Kitabı kitle tarafından oluşturulan bilginin nasıl doğrulanacağı ve kullanılacağı- na dair en iyi uygulamalı önerileri sunuyor. Aynı zamanda felaket anlarında haber merkezlerinin hazırlıklı olmasını sağlayacak tavsiyeleri içeriyor.

 fikrivesinaihaklar

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Metni için tıklayınız. 

TBMM sitesinde bulunan Kanunun metin hali de şu linktedir.

bedenselzararlarkitap

Türkiye Barolar Birliği tarafından 2016 yılında yapılan sempozyum konuşmalarını içerir iki cilt halinde kitap yayınlandı.

TBB sitesinden indirlebilen kitap linkleri aşağıda verilmektedir. 

Aktüerya Hesaplarında güncel gelişmelere açıklama getiren konuşmaların da derlendiği bu değerli eseri tüm Aktüerya Uzmanlarının okuması gerektiği kanaatindeyiz. 

enerjetizm

20.02.2006 - Konya Yazar: Nezih Dağdeviren

        Türk felsefe tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu gördüğümüz Konya Enerjetizm Felsefe Okulu, 1925-1929 yılları arasında Konya’da yayınlanan Yeni Fikir Dergisi’nde yazılarla varlığını ortaya koymuştur.

        Orijinal senteze ulaşma iddiası ve Anadolu’da ortaya çıkmış olması dikkate alındığında tarihsel süreçte iddiasını yitirmiş olsa da Enerjetizm Felsefe Okulu’nun bugün yeterince tanınmıyor oluşu bir kayıptır.

Alt Kategoriler

Bu alanda spor hukuku başlığı altında uluslararası (CAS) ve ulusal spor mahkemelerinin  yargılamasına ilişkin mevzuat, örnek kararlar ve makaleler yayımlanmaktadır.