AB2

Strazburg, 23 Kasım 2001 CCJE (2001) OP N°1
[ccje/docs2001/ccje(2001)op n°1e]


AVRUPA HÂKİMLERİ DANIŞMA KONSEYİ
(CCJE)

AVRUPA HÂKİMLERİ DANIŞMA KONSEYİNİN YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE HÂKİMLERİN AZLEDİLEMEMESİNE İLİŞKİN STANDARTLAR KONUSUNDA AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN DİKKATİNE SUNDUĞU
1 (2001) SAYILI GÖRÜŞ

AB

Strazburg, 23 Kasım 2007
Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE)
Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyinin (CCJE), toplum yararına çalışan Yargı Kurulları hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin dikkatine sunduğu 10(2007) sayılı Görüşü
Bu Görüş CCJE tarafından 8. toplantısında (Strazburg, 21-23 Kasım 2007) kabul edilmiştir.

Metin ekte sunulmaktadır.

ılo1
Türkiye tarafından imza atılan yayınımız tarihi itibariyle 59 Sözleşme bulunmaktadır. Bu sözleşmelerden 
Temel Sözleşmeler: 8’inin tamamı
Yönetişim Sözleşmeleri (Öncelikli): 4’ünden 3’ü
Teknik Sözleşmeler: 177 Sözleşmeden 48’sı olarak özetlenebilir.
Türkiye tarafından onaylanan 59 Sözleşmeden 53'ü yürürlüktedir, 4 Sözleşmeye karşı çıkılmıştır ve geçtiğimiz 12 ayda 2 sözleşme onaylanmıştır.

Türkiye ILO Ofisi tarafından sürekli güncellenen ILO Sözleşmelerine ulaşmak için tıklayınız.

AB

Strazburg, 17 Kasım 2010 CCJE (2010)3 Nihai

AVRUPA HÂKİMLERİ DANIŞMA KONSEYİ
Magna Carta Çalışma Grubu
(CCJE-MC)
HÂKİMLERİN MAGNA CARTA’SI
(Temel ilkeler)

Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi, 10. yıldönümü vesilesiyle 11. genel oturumunda, hâlihazırda kabul etmiş olduğu Görüşlerin temel sonuçlarını özetleyen ve düzenleyen Hâkimlerin Magna Carta’sı (Temel ilkeler) belgesini kabul etmiştir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin dikkatine sunulan bu 12 Görüşün her biri, bu belgede ele alınan konulara ilişkin ilave hususlar içermektedir (bkz. www.coe.int/ccje).

Metin ekte sunulmaktadır.

Attachments:
Download this file ((2010)3 No'lu Görüş  Hakimlerin Magna Cartası (Temel İlkeler).pdf)CCJE 2010-3 HAKİMLERİN MAGNA CARTA\'SI[Resmi Türkçe Metin]369 kB