A- TEK HÂKİM DAVALARINDA PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 31.000,-TL (1)

2017 YILI İÇİN : 32.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 3,83)

üzerinde olmayan davalar, 2576 sayılı Yasanın 7/1 maddesi uyarınca tek hakimle çözümlenir.

(1) Yasal sınır 2012 yılı itibariyle 25.000,-TL olup, önceki yıllara ilişkin parasal hadler ve Yasada yer alan yeniden değerleme hesap usulü kullanılarak bu miktar hesaplanmıştır.

 

2017 yılında uygulanacak Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetenin 27 Aralık 2016 Tarih ve 29931 sayılı nüshasında yayınlanarak yürülüğe girmiştir.