yargitay logo100


YİBGK
Esas : 2017/1
Karar : 2017/1
Tarih : 20.01.2017


YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

Yargıtay Başkanlar Kurulunun 14.01.2017 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 20.01.2017 Cuma günü saat: 10.00’da 210 Üyenin katılımıyla Konferans Salonunda Birinci Başkan Vekili Abdulhalik Yıldız’ın Başkanlığında toplandı.

 

uzlama kapsamnda kalan sular

aihm

İnsan hakları hukukçusu Prof. Dr Osman Doğru ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) Türkiye bölüm şeflerinden Dr Atilla Nalbant tarafından hazırlanan ve İHAM tarafından verilmiş önemli kararların İngilizce ve Fransızca’dan özet çevirilerinin yer aldığı “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi – Açıklama ve Önemli Kararlar Cilt 1 ve Cilt 2” kitapları PDF olarak yayımlandı.