ARABULUCULUK İYİ UYGULAMAKILAVUZU

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine dair 25 Ekim 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi kapsamında Arabuluculuğa dair İyi Uygulama Kılavuzu yayımlanmıştır.

Bu Rehberin İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi, Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi tarafından yaptırılmıştır.
İlgili çeviri, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (UHDİGM) İlgili birimlerince terminoloji ve hükümler arasında kontrol edilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Rehberin İngilizce aslı linkte mevcuttur: Tıklayınız

Rehberin Türkçe versiyonu için Tıklayınız.

 

soyalpsiko

          Sosyal Psikoloji, Grup Davranışlarını Çözümleme İle Sorun Çözme Becerileri

                     Uyuşmazlık Analizi ve Uyuşmazlık Çözümünde Uygulanacak Yöntemler

Ders Notları

UYUŞMAZLIK NEDİR?

Uyuşmazlık sözcüğü birçok dilde olduğu gibi bizim dilimizde de olumsuz bir anlam taşır ve negatif değerler çağrıştırır. Bir olgu olarak uyuşmazlık, sosyal ilişkilerde kaçınılması gereken bir unsur olarak algılanır.

Fakat tüm bunlara rağmen uyuşmazlık insan yaşamının bir parçası durumundadır. Tüm toplumlar, örgütler ve bireyler zaman zaman uyuşmazlıklar yaşarlar.

Genel kanaatin aksine uyuşmazlık insan ilişkilerinde tümüyle olumsuz bir fonksiyona sahip olduğu söylenemez. Birtakım uyuşmazlıkların toplumsal düzeyde demokratik gelişmenin dinamiğini teşkil ederler. Örneğin, bugün modern toplumların temelini oluşturan, hukukun üstünlüğü, bireysel hak ve özgürlüklerin tanınması gibi birçok ilke ve kurum kendiliğinden ortaya çıkmamış, yüzyıllar süren geniş ölçekli toplumsal çatışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Attachments:
Download this file (Sosyal Psikoloji ve Uyuşmazlık Notları.doc)SOSYAL PSİKOLOJİ DERS NOTLARI[ ]136 kB

msoauc

 

Alternatif uyuşmazlık çözümü, yeni bir kurumdur veya kurumlar bütünüdür ve zaman içerisinde daha da yerleşecektir. Bilindiği üzere, yeni kabul edilen kurumlar, yerleşebilmek için zamana muhtaçtırlar. Bu konuda alışkanlıklara, deneyimlere, eğitime ve deyiş yerinde ise yeni kültür oluşumuna ihtiyaç vardır. Oluşacak olan yeni kültürün, "alternatif uyuşmazlık çözümü"nde yeni boyutlar çıkaracağından kuşku edilmemek gerekir.

astmp

Güncelleştirilmiş, Arabuluculuk Yazın Klasiği
Neredeyse 30 yıldan bu yana anlaşmazlık çözümü uygulayıcıları, üniversite öğretim elemanları ve öğrenciler alandaki en kapsamlı rehber olarak Arabuluculuk Süreci“ne başvurmaktadır. Arabuluculuk üzerine yazılmış en kapsamlı kitap olarak bu metin, anlaşmazlık çözümünün herhangi bir alanında—aile, toplum, istihdam, iş dünyası, çevre, kamu politikaları, çok-kültürlü veya uluslararası—çalışan yeni ve deneyimli anlaşmazlık çözüm uygulayıcıları için biçilmiş kaftandır.

161356

ARABULUCUNUN ROLÜ KOLAYLAŞTIRICI VE DEĞERLENDİRİCİ ARABULUCULUK

 

Batı ülkelerinde ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın bir şekilde uygulama alanı bulan, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında yer alan arabuluculuk usulü, arabuluculukta temel olarak alınabilecek modeller arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu görüş ayrılıkları, arabuluculuk usulünde uyuşmazlığa düşen taraflar arasında arabuluculuk faaliyetini yürütecek olan arabulucunun rolünün ne olması gerektiği konusu üzerine toplanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak bir görüşe göre, arabuluculukta (self- determination) taraf bağımsızlığını vurgulamakta ve uyuşmazlığa düşen taraflar arasında, arabulucunun iletişimi kolaylaştıran ve pasif rol üstlenen bir sıfata sahip olması gerektiğini ileri sürmektedir. Buna karşılık diğer görüşe göre ise, birinci görüşün tam aksine, arabulucunun tercihan taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde aktif bir rol oynamasına ve çözüm önerisinde bulunmasına işaret etmektedir.

Attachments:
Download this file (seda özmumcu kolaylaştırıcı arabuluculuk.pdf)ARABULUCUNUN ROLÜ[ ]256 kB