SIRA NO

KABAHATİN/SUÇUN ADI

KABAHATİN / SUÇUN DÜZENLENDİĞİ 4207 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ

 

UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

UYGULANACAK CEZANIN DÜZENLENDİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDESİ

(**)

İDARİ YAPTIRIMI

YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR

İDARİ YAPTIRIMI YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLARIN DÜZENLENDİĞİ KANUN MADDESİ

2017 YILI

 

2018 YILI

(*)

 

 

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE

ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN

2018 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

4733 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

(2018 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş idari para cezaları)

6487 SAYILI BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE

 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ve 4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUNDA DÜZENLENEN YAPTIRIMLAR

 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE

2018 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

(Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık brüt asgari ücret esas alınır.)

 1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU ÇERÇEVESİNDE

2018 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Dikkat Vergi

Avukatlık Mesleki Faaliyeti sırasında kesilmek zorunda bulunan SMM nun KDV ile ilgili hükümlerini içerir Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ekte sunulmaktadır. 

26.4.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "Avukatlık Ücretleri" başlıklı I-B-4. bölümünde yer alan "...Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler. Mahkeme kararında "KDV hariç" şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir." şeklindeki kısmının iptali istemiyle açılan bir dava hakkında verilen karar sitemizin Danıştay Kararları bölümünde sunulmaktadır. 

Attachments:
Download this file (KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ.03-2018.docx)KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ[MART 2018 İTİBARİYLE GÜNCELDİR.]531 kB