yargitay logo100
                T.C.

           YARGITAY

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME

HUKUK GENEL KURULU

 

Esas : 2013/1

Karar : 2014/1

Tarih : 21.02.2014

 

İLK DERECE MAHKEMELERİNCE VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR TALEPLERİNİN REDDİ VEYA KABULÜ HALİNDE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARA KARŞI TEMYİZ YOLUNUN KAPALI OLMASI

HUMK.BİRİNCİ BAP, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 113, 265, 427

İİK.60, 63, 64, 265

HMK.341, 389, 390, 391, 393, 394, 399, 406, Geç.3

İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu hususundadır.

yargitay logo100

        T.C.

YARGITAY

     İBGK

 

Esas : 1991/3

Karar : 1992/2

Tarih : 14.02.1992

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

DAVALAR ARASINDAKİ BAĞLANTI

YARGI ÇEVRESİNDE AYNI DÜZEYDE BİRDEN FAZLA MAHKEME

MAHKEMELERİN AYNI SAYILMALARI

HUMK.45

HUMK.nun 45. maddesi 1 ve 2. fıkraları ile aynen şu düzenlemeyi getirmiştir: "Aynı mahkemede görülmekte olan davalar aralarında bağlantı bulunması halinde, davanın her safhasında istek üzerine veya kendiliğinden mahkemece birleştirilir. Davalar ayrı mahkemelerde açılmış ise, bağlantı nedeniyle birleştirme talebi ikinci davanın açıldığı mahkeme önünde ilk itiraz olarak ileri sürülebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme ilk itirazın kabulüne ve davaların birleştirilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra bununla bağlıdır". Maddenin diğer iki fıkrası ise bağlantının var sayılacağı durum ile temyiz mercii ayrı olan davaların birleştirilmesi durumunu düzenlemektedir.