yargitay logo100

             T.C.

      YARGITAY

3.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO                   : 2016/14283

KARAR NO              : 2016/15163

KARAR TARİHİ     : 15.12.2016


Taraflar arasındaki Kayıp Kaçak, Sayaç Okuma, Perakende Satış Hizmet Bedeli, İletim ve Dağıtım Bedelinin İadesi Davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne, yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

    yargitay logo100

              T.C.

        YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2014/16784

Karar No : 2015/12327

Karar Tarihi : 02.07.2015

Taraflar arasındaki tüketicinin açtığı abonelik sözleşmesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kâğıtlar okunup gereği düşünüldü: