yargitay logo100

            T.C.
        Yargıtay
15. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/2183

Karar No:2014/3226 


Mahkemesi    :Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

Tarihi             :23.11.2012

Numarası       :2010/483-2012/549


Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat .... ile davalılar vekili Avukat .... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü: