yargitay logo100

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

E. 2014/4-56
K. 2015/1679
T. 17.6.2015

* UNUTULMA HAKKI (Davacının Geçmişte Yaşadığı Kötü Bir Olayın Toplum Hafızasından Silinmesini Unutularak Geleceğini Serbestçe Şekillendirmek İstediği/ Bu Hakkın Yalnızca Dijital Ortamdaki Kişisel Veriler İçin Değil Kamunun Kolayca Ulaşabileceği Yerde Tutulan Kişisel Verilere Yönelik Olarak da Kabul Edilmesi Gerektiği – Davacının İsminin Rumuzlanmadan Kitapta Yer Almasının Unutulma Hakkını İhlal Ettiği)
* ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL (Dört Yıl Önce Gerçekleşen Bir Olayın Mağduru Olan Kişinin Adının Açık Bir Şekilde Yazılarak Kitapta Yer Alması Halinde Unutulma Hakkının Bunun Sonucunda da Davacının Özel Hayatının Gizliliğinin İhlal Edildiğinin Kabulü Gerektiği – Manevi Tazminat)
* YARGI KARARLARINDA ADI GEÇEN KİŞİLERİN RUMUZLANMADAN KİTAPTA YER ALMASI (Manevi Tazminat Davası – Dört Yıl Önce Gerçekleşen Bir Olayın Mağduru Olan Kişinin Adının Rumuzlanmadan Açık Bir Şekilde Yazılarak Kitapta Yer Almasının Davacının Özel Hayatının Gizliliğinin İhlal Ettiğinin Kabulü Gerektiği)
* MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Kişilik Hakkına Saldırı Nedenine Dayalı – Davacının İsminin Rumuzlanmadan Kitapta Yer Almasının Unutulma Hakkını ve Bunun Neticesinde Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Ettiği Dikkate Alındığında Davacı Lehine Manevi Tazminat Koşullarının Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği)
* KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Davacının Unutulma Hakkı İle Özel Hayatına İlişkin Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişiler Tarafından Bilinmemesini Aradan Geçen Süre Nedeniyle Toplum Hafızasından Silinmesini İstediği – Davacının İsminin Rumuzlanmadan Kitapta Yer Almasının Unutulma Hakkını İhlal Ettiği/Manevi Tazminat Davası)