yargitay logo100

          T.C.

     YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2013/7361,

K. 2014/13668,

T. 27.6.2014

 

• KATILMA ALACAĞI DAVASI ( Davacı Tarafın İlk Talebinin Değer Artış Payına İkinci Bölümün İse Katılma Alacağına Dair Olduğu Kabul Edilerek Davanın Kısmen Kabulüne Dair Verilen Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )

• EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ( İkramiye Çıkan Milli Piyango Biletinin Günlük Harcama Kapsamında Edinilmiş Malla Alındığı ve Bu Sebeple Edinilmiş Mal Grubuna Dahil Olduğunun Kabulü Gerektiği )

• GÜNLÜK HARCAMA ( Davalının İkramiye Çıkan Milli Piyango Biletini Kişisel Mal ya da Kişisel Mal Yerine Geçen Bir Değerle Aldığını İddia Etmediği ve Aksini Kanıtlayamadığı – Biletin Günlük Harcama Kapsamında Edinilmiş Malla Alındığı ve Bu Sebeple Edinilmiş Mal Grubuna Dahil Olduğu )

• İKRAMİYE ÇIKAN MİLLİ PİYANGO BİLETİNİN MAL REJİMİNE ETKİSİ ( Davalının Kişisel Mal ya da Kişisel Mal Yerine Geçen Bir Değerle Aldığını İddia Etmediğine ve Aksini Kanıtlayamadığına Göre Biletin Günlük Harcama Kapsamında Edinilmiş Malla Alındığı ve Bu Sebeple Edinilmiş Mal Grubuna Dahil Olduğunun Kabulü Gerektiği )

4721/m.202