T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

9. CEZA DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR

Esas No                : 2016/92

Karar No             : 2016799İNCELENEN KARARIN;


MAHKEMESİ    : Konya 2. İcra Ceza Mahkemesi

TARİHİ                : 18.10.2016

NUMARASI        : 2016/1066 (E) ve 2016/668 (K)

SANIK                  :l- A.K

                                2- İ.K.

SUÇ                       : Karşılıksız Çek Düzenleme

SUÇ TARİHİ      : 06/09/2016

HÜKÜM               : Görev yününden red.

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN          : Müşteki vekili Av. N.Ü. 01.11.2016