yargitay logo100

              T.C.

       YARGITAY

  1. CEZA DAİRESİ

 

Esas Numarası: 2015/14745

Karar Numarası: 2015/19517

Karar Tarihi: 23.12.2015

CEZA KANUNLARININ UYGULANMASINDA BASIN VE YAYIN YOLU İLE DEYİMİNDEN HER TÜRLÜ YAZILI GÖRSEL İŞİTSEL VE ELEKTRONİK KİTLE İLETİŞİM ARACIYLA YAPILAN YAYINLARIN ANLAŞILACAĞI

SANIĞIN KATILAN ADINA FACEBOOK SAYFASI OLUŞTURARAK BU SAYFADA KATILANA AİT FOTOĞRAFLARI YAYIMLADIĞI

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL VE KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRMEK SUÇLARI

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

 

Esas Numarası: 2017/1553

Karar Numarası: 2017/2044

Karar Tarihi: 10.05.2017

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARAR VE HÜKÜMLERİNE KARŞI DİRENİLEMEYECEĞİ - Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin, Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerince Verilen Ve Kesin Olmayan Hüküm Ve Kararlara Karşı Yapılacak Başvuruları İnceleyip Karara Bağlamak İle Görevli Olduğu - Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Bozma Dışında Kalan Hükümlerinin Temyiz Edilebileceği - Görevsizlik Kararı Verilerek Uyuşmazlığın Çözümü İçin Dava Dosyası Yargıtay'a Gönderilmiş İse De, Hukuki Manada Bu Kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin Bozma Kararına Karşı Direnme Hükmü Niteliğinde Olduğu - İtiraz Ve Temyize İlişkin Hükümler Saklı Kalmak Üzere Bölge Adliye Mahkemesi Karar Ve Hükümlerine Karşı Direnilemeyeceği; Bunlara Karşı Herhangi Bir Kanun Yoluna Gidilemeyeceği.

yargitay logo100

        T.C.

YARGITAY

     İBGK

Esas : 1961/2

Karar : 1962/1

Tarih : 22.01.1962

TEMYİZ

SAVCILARIN TEMYİZİNDE USUL

HÜKMÜ TEMYİZ EDİLEN MAHKEME

HAKİMİN HAVALESİ

YARGITAYA BAŞVURU DİLEKÇELERİNİN YANLIŞ MERCİYE VERİLMESİ

SAVCININ YARGITAYA BAŞVURU DİLEKÇESİNİ YANLIŞ MERCİYE VERMESİ

CUMHURİYET SAVCILARININ TEMYİZ DİLEKÇESİNİ YANLIŞ YERE VERMESİ

TEMYİZ HAKKININ ORTADAN KALKIP KALKMASI

CMUK.293, 310

Savcıların temyiz dilekçelerinin hakimin havalesiyle hükmü temyiz edilen mahkemeye verilmesi gerekmektedir.

yargitay logo100

       T.C.

YARGITAY

    CGK

Esas : 2011/3-49

Karar : 2011/28

Tarih : 29.03.2011

NİTELİKLİ KASTEN YARALAMA

TUTUKLULUK SÜRESİNİN DÜZENLENMESİ

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ YASA YOLU

 

yargitay logo100

        T.C.

YARGITAY

     İBGK

Esas : 1940/1, 1940/33

Karar : 1946/6

Tarih : 28.03.1946

CEZA MAHKEMELERİNDEN VERİLEN YETKİSİZLİK KARARI

TEMYİZ KABİLİYETİ

İTİRAZ

CMUK.17

Ceza mahkemelerinden verilen yetkisizlik kararlarının temyiz yeteneği yoktur. Bunlara karşı ancak itiraz yoluna başvurulabilir.

Ceza mahkemelerinden verilen yetkisizlik kararlarının temyiz kabiliyeti bulunup bulunmadığı hakkında Yargıtay İkinci Ceza Dairesinin 16.12.1938 tarih 14194/14144 sayılı ilamı ile Dördüncü Ceza Dairesinin 29.11.1939 tarih ve 11230/2097 sayılı ilamı arasında hasıl olan aykırılığın tevhidi içtihat yolile halli Cumhuriyet Başsavcılığının 4.1.1940 gün ve 23 sayılı tezkereleriyle istenilmesine mebni aykırılığın konusunu teşkil eden ilamlar çoğaltılarak Genel Kurul üyelerine dağıtılmıştı.

yargitay logo100

        T.C.

 YARGITAY

      CGK

Esas : 2008/7-45

Karar : 2008/48

Tarih : 11.03.2008

UYARLAMA YARGILAMASI ( Yerel Mahkemece Yasa Yolunun Temyiz Olduğu Bildirilecek Yerde Yanılgı Sonucu "İtiraz Olarak" Belirtilmesi )

YASA YOLU ( Yerel Mahkemece Yasa Yolunun Temyiz Olduğu Bildirilecek Yerde Yanılgı Sonucu "İtiraz Olarak" Belirtilmesi )

İTİRAZ YOLU ( Mahkemece Yanlışlıkla Belirtilmiş Olması )

HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA LEHE KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ( Uyarlama Yargısı )

EK KARAR ( Temyiz Yolu )

LEHE KANUNUN UYGULANMASI ( Hüküm Kesinleştekten Sonra - Uyarlama Yargılaması )

yargitay logo100

        T.C.

YARGITAY

     İBGK

Esas : 1942/26

Karar : 1942/16

Tarih : 10.06.1942

OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI VE YARGI YERİ BELİRTİLMESİ

GÖREVİN TEKRAR İNCELEME KONUSU YAPILAMAMASI

YARGI YERİ BELİRTİLMESİ

CMUK.13, 18