abad

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI

ÜÇÜNCÜ DAİRE’NİN17 TEMMUZ 2014 TARİHLİ

SHAMİM TAHİR V. MİNİSTERO DELL’ INTERNOAND QUESTURA Dİ

VERONA KARARI[1]

( Dava: C-469/13, 17 Temmuz 2014 )

Ön karar için başvuru – Özgürlük, güvenlik, adalet alanı - 2003/109/AT Direktifi – Madde 2, 4(1), 7(1) ve 13 - “Uzun süreli mukimlere” ilişkin AB ikamet izni - Uzun süreli mukimlik statüsünün verilme şartları – İzin başvurusunda bulunmadan önce ev sahibi Üye Devlette 5 yıl süreyle yasal ve sürekli olarak ikamet etmiş olma - Uzun süreli mukimle aile bağı olan kişi – Daha elverişli hükümler - Etkiler)

 

abad

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI
İKİNCİ DAİRESİNİN 10 TEMMUZ 2014 TARİHLİ
N.DOĞAN/BUNDE SREPUBLİK DEUTSCHLAND KARARI[1]

(Dava: C-138/13,10 Temmuz 2014)

 (Ön karar için başvuru - AET-Türkiye Ortaklık Anlaşması - Katma Protokol — Madde 41 (1) -Türk vatandaşlarının aile bireylerinin ikamet hakkı - ulusal topraklara girmek isteyen aile bireyleri ile ilgili olarak temel dil bilgisine dair kanıt isteyen ulusal mevzuat — Yasallık - 2003/86/AT Direktif - Aile birleşmesi - Madde 7 (2) - Bağdaşırlık)