aozbatmanx

2015 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Konya’ da stajını tamamlamasının ve ruhsatını almasının ardından Konya’da Avukatlık yapmaya devam etmektedir.