miras 1

Miras Hukuku Nedir ?

Miras Hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Miras Hukuku Neden Var ?

Miras hukuku yeni medeni kanunda 495 ve 574. maddeleri arasında anlatılıyor. Kanuna göre miras bırakanın yasal mirasçıları kimler, kime hangi oranda miras payı düşüyor, mirasta eş, çocuk ve evlatlığın durumu vb konularının tümü açıklanıyor.

 Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;

     Mirasçılık Belgesi ( Veraset İlamı) ‘Nin Alınması

Miras Sözleşmeleri

İzale-İ Şuyu Davaları

Vasiyetnameler

Murisin Muvazalı İşlemlerinden Doğan Davalar

Murisi Reddi Ve Miras Şirketine Mümessil Aranmasına İlişkin Davalar

Mirasçılık Belgesi’nin İptali Davaları

Miras İle İlgili Davaları

Miras İle İlgili Hukuki İhtilaflardan Doğan Diğer Davalar