• "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."
 • "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır." VICTOR HUGO
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir." Aristo
 • "Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır."
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
 • "Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
 • "Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
 • "Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
 • "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
 • "Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
 • "Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. " GEORGES DUHAMEL
 • "Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir." Seneca
 • "Adaleti seven bir insan için her yer emindir." EPIKTETOS
 • "Adalet erdemlerin kraliçesidir. " Latin Atasözü

makale bilgisayaryazılımları

Bilgisayar yazılımlarının korunmasına ilişkin 2008 yılında yazılmış makalemizin bir örneğini aşağıdan indirebilirsiniz.

Kaynağı belirtilmek suretiyle alıntı yapılmak serbesttir. 

Attachments:
Download this file (BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN MENFAATLER.doc)BİLGİSAYAR YAZILIMLARI LİSANSLARI[2008]470 kB

dogrulama

Doğrulama El Kitabı son dakika gelişmelerinde Kullanıcı Üretimi İçeriğin (User-Generated Content – UGC) nasıl kullanılacağını gazeteciler ve sivil toplum örgütü çalışanlarına adım adım anlatan çığır açacak yeni bir kaynak.

Kriz durumlarında sosyal ağlar, durum güncellemeleri, yardım çağrıları, yeni gelişme haberleri ve kurtarma bilgileri ile dolup taşıyor. Doğru bilgiyi bildirmek çoğunlukla halkın ve yardım çalışanlarının vereceği tepkileri şekillendirir; bu durum ölüm kalım meselesi haline bile gelebilir.

Doğrulama El Kitabı kitle tarafından oluşturulan bilginin nasıl doğrulanacağı ve kullanılacağı- na dair en iyi uygulamalı önerileri sunuyor. Aynı zamanda felaket anlarında haber merkezlerinin hazırlıklı olmasını sağlayacak tavsiyeleri içeriyor.

 

makale bilişimsunu

Konya Barosu Staj Eğitim çalışmalarında Bilişim Hukuku sunusu olarak eğitimde yararlandığımız sunuyu aşağıdan indirebilirisniz. 

Kaynak belirtlmek şartıyla kısmen alıntı yapılması izin almayı gerektirmemektedir. 

Sunudan tamamen alıntı yapmak veya yayınlamak için müracaat etmeniz ve izin almanız gerekmektedir. 

Attachments:
Download this file (BİLİŞİM HUKUKU.pdf)BİLİŞİM HUKUKU[Eğitim Sunusu]27559 kB

etik

Netiquette

Av. Nezih Dağdeviren

İnternet, insanlığın, yeni toplum biçimi olan Bilgi Toplumuna geçişin, olmazsa olmaz, temel aracıdır.

Bilgi toplumu; bilim, teknoloji, ar-ge ve yenileşimin temel zenginlik kaynağı olduğu, bilginin bir üretim faktörü olduğu, ülkelerin ana zenginliğinin yetişmiş insanlarının beynindeki bilgi olduğu toplumdur. Bilgi Toplumu yolunda, birey üretici ve tüketici olarak önem kazanmakta, bağımsız düşünebilen, yaratıcı bireyler öne çıkmaktadır.

İnternet topluma bir araçlar silsilesi içinde, kendini geliştirme, iş yapma, fikir üretme, ticaret yapma, eğitim alma, sosyalleşme, eğlenme, çalışma, bilgi alma, bilgi verme ortamı sunmaktadır.