• "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."
 • "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır." VICTOR HUGO
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir." Aristo
 • "Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır."
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
 • "Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
 • "Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
 • "Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
 • "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
 • "Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
 • "Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. " GEORGES DUHAMEL
 • "Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir." Seneca
 • "Adaleti seven bir insan için her yer emindir." EPIKTETOS
 • "Adalet erdemlerin kraliçesidir. " Latin Atasözü

yargitay logo100

            T.C.

     YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

 

Esas : 2001/17500

Karar : 2002/2790

Tarih : 14.02.2002

eİK.13, 14

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI

Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde, davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı işçi işyerinde her gün 3,5 saat kadar bir fazla mesai yaptığı dosya içeriğinden ve tanık anlatımlarından anlaşılmaktadır. Uzun süre böyle bir fazla çalışmaya katlanması sonucu sözleşmesini feshetmek zorunda kalmıştır ki bu halin haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekir. Kendisi feshettiği için ihbar tazminatına hak kazanmaz. Dava dilekçesinde de bu fesih olgusunu kabul etmiştir. Buna rağmen işveren
tarafından haksız nedenle işten çıkarıldığı görüşü kabul edilerek ihbar tazminatına da karar verilmesi hatalıdır. Kaldı ki, davalının bu savunmasını doğrulayan deliller de sunulmamıştır.

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, 14.2.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.