• "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."
 • "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır." VICTOR HUGO
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir." Aristo
 • "Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır."
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
 • "Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
 • "Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
 • "Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
 • "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
 • "Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
 • "Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. " GEORGES DUHAMEL
 • "Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir." Seneca
 • "Adaleti seven bir insan için her yer emindir." EPIKTETOS
 • "Adalet erdemlerin kraliçesidir. " Latin Atasözü

    yargitay logo100

              T.C.

       YARGITAY

 1. CEZA DAİRESİ

 

Esas Numarası: 2015/14745

Karar Numarası: 2015/19517

Karar Tarihi: 23.12.2015

CEZA KANUNLARININ UYGULANMASINDA BASIN VE YAYIN YOLU İLE DEYİMİNDEN HER TÜRLÜ YAZILI GÖRSEL İŞİTSEL VE ELEKTRONİK KİTLE İLETİŞİM ARACIYLA YAPILAN YAYINLARIN ANLAŞILACAĞI

SANIĞIN KATILAN ADINA FACEBOOK SAYFASI OLUŞTURARAK BU SAYFADA KATILANA AİT FOTOĞRAFLARI YAYIMLADIĞI

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL VE KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRMEK SUÇLARI

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

 

Esas Numarası: 2017/1553

Karar Numarası: 2017/2044

Karar Tarihi: 10.05.2017

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARAR VE HÜKÜMLERİNE KARŞI DİRENİLEMEYECEĞİ - Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin, Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerince Verilen Ve Kesin Olmayan Hüküm Ve Kararlara Karşı Yapılacak Başvuruları İnceleyip Karara Bağlamak İle Görevli Olduğu - Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Bozma Dışında Kalan Hükümlerinin Temyiz Edilebileceği - Görevsizlik Kararı Verilerek Uyuşmazlığın Çözümü İçin Dava Dosyası Yargıtay'a Gönderilmiş İse De, Hukuki Manada Bu Kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin Bozma Kararına Karşı Direnme Hükmü Niteliğinde Olduğu - İtiraz Ve Temyize İlişkin Hükümler Saklı Kalmak Üzere Bölge Adliye Mahkemesi Karar Ve Hükümlerine Karşı Direnilemeyeceği; Bunlara Karşı Herhangi Bir Kanun Yoluna Gidilemeyeceği.

yargitay logo100

       T.C.

YARGITAY

    CGK

Esas : 2011/3-49

Karar : 2011/28

Tarih : 29.03.2011

NİTELİKLİ KASTEN YARALAMA

TUTUKLULUK SÜRESİNİN DÜZENLENMESİ

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ YASA YOLU

 

yargitay logo100

        T.C.

 YARGITAY

      CGK

Esas : 2008/7-45

Karar : 2008/48

Tarih : 11.03.2008

UYARLAMA YARGILAMASI ( Yerel Mahkemece Yasa Yolunun Temyiz Olduğu Bildirilecek Yerde Yanılgı Sonucu "İtiraz Olarak" Belirtilmesi )

YASA YOLU ( Yerel Mahkemece Yasa Yolunun Temyiz Olduğu Bildirilecek Yerde Yanılgı Sonucu "İtiraz Olarak" Belirtilmesi )

İTİRAZ YOLU ( Mahkemece Yanlışlıkla Belirtilmiş Olması )

HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA LEHE KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ( Uyarlama Yargısı )

EK KARAR ( Temyiz Yolu )

LEHE KANUNUN UYGULANMASI ( Hüküm Kesinleştekten Sonra - Uyarlama Yargılaması )