Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

2018 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitimine devam ederken aynı zamanda Dağdeviren Hukuk Bürosunda da stajına farklı disiplinlerde yüksek profilli deneyimler kazanmak amacıyla devam etmektedir.

Ağırlıklı olarak ticaret hukuku, iş hukuku ve ceza hukuku üzerine yoğunlaşmaktadır.

Hukuk eğitimi dışında sosyal sorumluluk projelerine gönüllü şekilde dahil olmakta ve bu konuda aktif çalışmaktadır.